NORSK NETTBUTIKK – RASK LEVERING 1-5 DAGER – 30 DAGERS ÅPENT KJØP – FRAKT KR.59,- GRATIS FRAKT OVER KR. 499,-

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevant lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. 

2. Partene

Selger er flytbycitymaid.no som eies og drives av CityMaid Shop AS, organisasjonsnummer 828 576 372, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Kontaktinformasjon: CityMaid Shop AS, Nedre Kalbakkvei 88D 1081 OSLO
Kundeservice: hei@flytbycitymaid.no
Tlf. 485 00151

3. Pris

Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift (mva). Prisene gjelder inntil de endres. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. I handlekurven ser du totalprisen og betaling. 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Vi tar forbehold om prisendringer og prisfeil på våre produkter.

5. Betalingen

Betaling skjer ved den valgte betalingsform i kassepunktet. Betalingsløsninger leveres av VIPPS og Klarna. Benyttes kredittkort eller debetkort ved betaling trekkes kjøpesummen på kortet samme dag som bestillingen blir gjort. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

5.1 Vipps

Betaling med VIPPS gjøres med mobilnummer og verifisering av betaling skjer i Vipps-appen.

Vipps vilkår og betingelser
Vipps Personvernerklæring

5.2 Klarna

Betaler du med kort blir beløpet belastet når du fullfører kjøpet. Med Klarna kan kjøper få en faktura, og kan ha mulighet til delbetaling. Klarna vil sende faktura direkte til kjøper, og ha ansvaret for å inndrivelse fordringen. Ved eventuell manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter ihht forsinkelsesrenteloven og eventuelle kostnader for å inndrive fordringen.

Klarnas vilkår og betingelser
Klarnas Personvernerklæring

6. Levering

Vi gjør vårt beste for å sende din bestilling så raskt som mulig, bestiller du før kl 12 på en virkedag sendes varen samme dag såfremt varen er på lager. I tillegg kommer tiden det tar for Bring og PostNord å transportere varen som er normalt 1-3 dager. Varen leveres i din postkasse eller til butikk/pakkeautomat i ditt nærområde. Du vil motta sporing og varsling når pakken er klar til henting.

Levering er skjedd når kjøperen, eller dens representant, har overtatt tingen. Fra dagen du har mottatt varsel om henting gir vi 30 dagers åpent kjøp med full returrett. Vi tar forbehold at det i enkelte perioder med stor pågang kan skje forsinkelser. Vi gjør oppmerksom på at du som kunde kan ha rett til å heve kjøpet ved forsinket levering. Vi leverer til Fastlands-Norge, ikke til Svalbard og Jan Mayen.

6.1 Uavhentede pakker

Husk at du må hente pakken din innen 14 dager! Etter det sendes varene i retur. Uavhentede pakker omfattes ikke av angreretten. Fraktselskapets gebyr for retur av uavhentede pakker belastes kunden.For å bytte eller returnere varer må du ta med ordrebekreftelsen, samt ferdig utfylt angrerettskjema. Merkelapper må ikke fjernes fra produktet, originalemballasjen må være intakt og hel, og uten lukt.

For å få tilbakebetalt beløpet ved retur/angrerett, skal varen sendes tilbake i samme stand som da du mottok den.

6.2 Skadede varer og reklamasjonsrett

Når du mottar din ordre, er det viktig å sjekke varene for skader eller defekter. Skulle varen være skadet eller ødelagt, ta snarlig kontakt med kundeservice så sender vi en ny vare.

7. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe, som er fra den dagen du mottar varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

For å kunne påberope seg angrerett, må varen leveres tilbake i den stand den ble mottatt. Originalemballasjen må være helt, pent og merkelapper må sitte på. Varen må igjen kunne selges som ny.

Varer som ikke kan selges som nye, refunderes kun med varens restverdi. Restverdien settes av CityMaid Shop. Varer med for eksempel røyklukt eller parfymelukt kan ikke returneres.

Mottatt angrerettskjema må legges ved. Forsendelsen må emballeres forsvarlig slik at varene ikke skades. Ved retur vil pengene bli refundert innen 14 dager etter at vi har mottatt varen.

8. Angrerettskjema

Angrerettskjema finner du her.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

10. Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

11. Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

12. Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

13. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

14. Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

15. Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

16. Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

17. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

18. Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

19. Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

20. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

21. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

22. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

23. Force majeure

Er flytbycitymaid.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av omstendigheter man ikke kan råde over, hevdes Force Majeure. Det kan være for eksempel brann, andre uforutsette hendelser, restriksjoner av ulike art, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, samt mangler ved el. forsinkelser av leveranser fra underleverandører el. produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt. I et slik tilfelle fritas flytbycitymaid.no for alt annet ansvar enn i reklamasjon- og kreditering av den mangelfulle vares kjøpesum.

24. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår handel på flytbycitymaid.no følger norsk rett og hører inn under tvistedomstolen med Oslo tingrett som verneting.

Vil du ha 10% avslag*?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få en flott velkomstgave! Vi sender ca. 2 nyhetsbrev i måneden hvor du kan lese om vaske- og ryddetips i hjemmet, nye produkter og annet spennende.

Så lenge du abonnerer på nyhetsbrevet deltar du i en månedlig trekning av et gavekort på kr. 500!